Μετρητής TSS

  • Φορητός μετρητής TSS

    Φορητός μετρητής TSS

    Φορητός μετρητής ολικών αιωρούμενων στερεών, εύκολος για χρήση σε συνθήκες αγρού.Το εύρος ανίχνευσης είναι 0-750 mg/L, δεν χρειάζονται αντιδραστήρια και τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν απευθείας με φασματοφωτομετρία.