Μετρητής PH

  • Φορητός μετρητής PH

    Φορητός μετρητής PH

    Οικονομικός ελεγκτής pH τσέπης, βαθμονόμηση 1 έως 3 σημείων, Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας.Ο μετρητής είναι κατάλληλος για τη μέτρηση του pH των υγρών, ακρίβεια: 0,01 pH.