Αναλυτής BOD

 • Βιοχημική ζήτηση οξυγόνου BOD5 μετρητής LH-BOD1201

  Βιοχημική ζήτηση οξυγόνου BOD5 μετρητής LH-BOD1201

  Σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο (HJ 505-2009) Ποιότητα νερού - Προσδιορισμός βιοχημικής ζήτησης οξυγόνου μετά από πέντε ημέρες (BOD5) για μέθοδο αραίωσης και σποράς, 12 δείγματα μία φορά, ασφαλής και αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης διαφορικής πίεσης χωρίς υδράργυρο (μέθοδος αναπνοής) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του BOD στο νερό, το οποίο προσομοιώνει πλήρως τη διαδικασία βιοαποδόμησης της οργανικής ύλης στη φύση.

 • Εργαστηριακός αναλυτής BOD που υποστηρίζει αποτελέσματα 30 ημερών LH-BOD601

  Εργαστηριακός αναλυτής BOD που υποστηρίζει αποτελέσματα 30 ημερών LH-BOD601

  Η Lianhua διαθέτει μια ποικιλία συστημάτων βιοχημικής ζήτησης οξυγόνου (BOD) που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του εργαστηρίου σας.Με διαφορετική λειτουργία και εμφάνιση, η Lianhua μπορεί να δημιουργήσει την ιδανική λύση BOD για το εργαστήριό σας.Τα συστήματα ανάλυσης BOD της LIANHUA είναι στιβαρά, διαθέτουν εύκολη λειτουργία, μεγάλες μετρήσεις και παρέχουν ακριβή αποτελέσματα που αντέχουν στο χρόνο.

 • Μανομετρική μέθοδος BOD5 αναλυτής LH-BOD601SL

  Μανομετρική μέθοδος BOD5 αναλυτής LH-BOD601SL

  Είναι ένας αναλυτής BOD5, που χρησιμοποιεί τη μέθοδο διαφοράς πίεσης χωρίς υδράργυρο, χωρίς ρύπανση από υδράργυρο και τα δεδομένα είναι ακριβή και αξιόπιστα.Χρησιμοποιείται ευρέως για δοκιμές νερού.

 • Μανομετρική μέθοδος οργάνου BOD LH-BOD601L

  Μανομετρική μέθοδος οργάνου BOD LH-BOD601L

  Είναι σημαντικό για τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων να μετρούν τη Βιοχημική Απαίτηση Οξυγόνου (BOD) για να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα εξάντλησης του οξυγόνου από τα λύματα στο ρεύμα λήψης.Εάν δεν ελέγχονται, τα αποβαλλόμενα λύματα μπορεί να κλέψουν το ρεύμα λήψης αυτού του οξυγόνου και να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.Η μέτρηση BOD απαιτείται ως μέρος της άδειας περιβαλλοντικής απόρριψης και αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας επεξεργασίας λυμάτων.